Kom omkring / Get around

kort, genbrug, secondhand, second hand, genbrugsbutik, charity shop, vintage, Roskilde,

På gåben

Roskilde midtby er ikke frygtelig stor, og man kan derfor sagtens gå rundt til en del af byens secondhand butikker. Nogle af butikkerne ligger en smule udenfor centrum, men stadig i rask gåafstand.

På cykel

Roskilde er en af Danmark officielle cykelbyer, og cyklen er da også det nemmeste transportmiddel, når man skal rundt til byens secondhand butikker. På det runde kort er byens secondhand butikker markeret, og det viser tydeligt, hvor centreret de er om byens midte. Hvis du ikke har din egen cykel med, kan du leje en fra én af byens mange cykelforhandlere.

I bil

Roskilde har, som så mange andre større byer, problemer med parkeringspladser i centrum. At køre rundt til midtbyens secondhand butikker kan derfor hurtigt blive en besværlig affære. Er det midtbyen man vil udforske, kan det anbefales at parkere ét sted og derefter gå rundt til resten af butikkerne. Store parkeringspladser i midtbyen findes bl.a. på Schmeldts Plads og Sortebrødre Plads. Se mere om parkering på kommunens hjemmeside.
Vil man til butikkerne, der ligger lidt udenfor bymidten, er det som regel muligt at parkere på stedet(Igen; Kirkens Genbrug, Københavnsvej; C-Wear; Kirkens Korshær, Darupvang; Roskilde Musik og Kræmmermarked).

Med offentlig transport

Roskilde har et fint udviklet net af offentlig transport i form af busser, indenfor byens grænser, og toge, udenfor byens grænser. Tager man offentlig transport til midtbyen(Roskilde Station, Schmeldts Plads eller Stændertorvet) er mange af secondhand butikkerne i gåafstand. Derudover kører der busser tæt til de butikker, der ikke ligger direkte i bymidten. Noter dig evt. butikkens adresse, og tjek transportmulighederne på Rejseplanen.


flag

By foot

The center of Roskilde is not terribly huge and it is therefore very doable to walk to most of the city’s second hand shops. Some of the shops are a bit outside of the city center, but they are still in reasonable walking distance.

By bike

Roskilde is one of Denmark’s official bike cities, and the bike really is the easiest means of transportation, when going on a second hand trip. All the shops are marked in the circular map, and it clearly shows how closely they are centered around the heart of the city. If you do not have your own bike, you can rent one from one of the city’s many bike shops.

By car

Roskilde has, like so many other larger cities, problems with parking in the city center. Driving to the second hand shops in the city center is a difficult task. If you’re headed towards the shops in city center, it recommendable to park in one place and then walk around to the remaining shops. Large parking areas in city center are found at, among others, Schmeldts Plads and Sortebrødre Plads. Learn more about parking on the website of the municipality.
If you’re headed towards those shops located a but outside of city center, it is usually possible to park at the scene (Igen; Kirkens Genbrug, Københavnsvej; C-Wear; Kirkens Korshær, Darupvang; Roskilde Musik og Kræmmermarked).

By public transportation

Roskilde has a nicely developed web of public transportation – busses inside the city boarders and trains outside the city boarders. If you go by public transportation to the city center(Roskilde Station, Schmeldts Plads or Stændertorvet) a lot of the second hand shops will be in walking distance. Other than that, busses go near the shops not directly in the city center. Note the address of the shop and check for options of transportation at Rejseplanen.