Tips / Tricks

English below

1. Medbring kontanter.

Det er ikke alle secondhand butikker, der tager imod kort, selvom flere og flere har kortterminaler. De med kortterminaler tager dog sjældent imod MasterCard, men i stedet almindeligt Dankort eller Visa. Ved hver butik her på siden står anført, om de tager kort eller ej. Ved markeder varierer det fra bod til bod.

2. Ingen returvarer i organisationsbutikker.

Fordi organisationsbutikkernes overskud går til forskellige velgørende formål, tager de ikke varer retur eller giver pengene tilbage. Varerne købes som beset, og derfor er det en god idé at sikre sig, at varen er i en acceptabel stand(se også punkt 4). Især ved glas og service bør man kigge efter skår, og ved elektronik bør man sikre sig, at alt er med, og at varen virker. Nogle butikker har en kort returperiode på defekt elektronik – spørg personalet.

3. Du kan ikke prutte om prisen alle steder.

Selvom markeder og visse private secondhand butikker er åbne for, at man prutter om prisen, er det langt fra tilfældet i de fleste organisationsbutikker. I disse butikker er priserne som udgangspunkt faste og ikke til forhandling.

4. Kig godt efter.

Alle secondhand butikker sorterer de ting, de får ind – også organisationsbutikkerne. Alt, der er beskidt eller ødelagt, kasseres. Dog kan det forekomme, at noget nusset eller plettet tøj sniger sig ind på bøjlerne, så det er altid en god idé at se tøjet godt efter i ”sømmene”.

5. Hav tålmodighed til jagten.

Der gemmer sig nogle helt fantastiske skatte ude i secondhand butikkerne, men der er ikke skattegaranti hver gang. Man får mest ud af en secondhandtur, hvis man tager sig god tid til at kigge stativerne og hylderne igennem, og hvis man har et åbent sind om, hvad det er, man leder efter.

 


flag

1. Bring cash.

Not all second hand shops accept card payment, even though more and more do. These that do accept payment by card rarely accepts MasterCard, but instead Dankort and Visa. At each shop on this site is listed whether they accept card payment or not. At markets it varies from stand to stand.

2. No returns in charity shops.

Because the profit of charity shops goes to, well, charity, they do not take items back or return your money. Items are purchased as it and it is a good idea to make sure, that the item is in an acceptable condition(see number 4 as well). Especially when buying glass and table wear you should check for chips, and when buying electronics you should make sure that all the parts are there and that the item is functional. Some shops have a short return period for electronics – ask the staff.

3. You cannot bargain everywhere.

Even though markets and some private second hand shops are open for a bargain over the price, most charity shops are not. In these shops prices are usually fixed and nonnegotiable.

4. Look carefully.

All second hand shops sort the items they get – that goes for charity shops as well. Dirty or broken items are discarded. But it can occur that dingy or stained clothes get to the hangers, so it’s always a good idea to check the items carefully before purchase.

5. Have patience for the hunt.

There are some fantastic treasures hiding in the second hand shops, but there is no treasure guarantee every time. A second hand trip is best spent when you have time to explore the hangers and shelves, and when you have an open mind about what it is you’re looking for.